Kedves Testvéreim!

Sokan kezdték el Monoron, Monorierdőn és Vasadon a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghírdetett országos nagykilencedet. Újra elindítottuk a monori Jézus Szíve kápolnában (telep) is az elsőpénteki reggeli szentmiséket, hogy környékünkön minél többen tudjanak a templom közösségében engesztelni.

Mit tehetünk most?

Aki nem szeretné megszakítani a kilencedet a következő lehetőségekkel élhet:

  • kapcsolódjon be egy online szentmise közvetítésbe: Mi a monori Nagyolboldogasszony-templomból a “Monorita – Lelki.Közösség” zárt csoportban közvetítünk 08:00-tól szentmisét, litániát és engesztelést a káromló beszédekért. A váci egyházmegye facebook oldalán minden nap közvetítik Püspök atya szentmiséjét a youtube.com oldalon.
  • indtsuk fel a tökéletes bűnbánatot a szívünkben például az alábbi imádsággak: “Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.” – amit a Magyar Katolikus Püspöki Kar adott ki.
  • áldozásra most lelki úton van lehetőség, amit az alábbi imádsággal végezhetünk el a közvetítés során: “Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.” -amit a Magyar Katolikus Püspöki Kar adott ki.

Krisztusban vagyunk közösségben!

Krisztusban vagyunk közösségben!

Imádságos szeretettel: Ipoly atya