Ebben a hónapban néhány napot közösségünkben az imádságnak szánnánk. Szeretettel hívom Testvéreimet, hogy október utolsó hetében csatlakozzanak ehhez a szándékhoz. Körbeimádkoznánk a várost. Sok-sok otthonban szóljon imádság városunkért és a benne élőkért.


Miért? Nehéz időszak áll mögöttünk. Családjainkat sok esetben megviselte a bezártság, a kétségbeesés, a mindennapi anyagi és lelki küzdelem,
sok elvesztett állás, a pandémia alatt sok testvérünk távozott közülünk az örökkévalóságba, sokan élet-halál között voltak kórházban; ennek az időszaknak a bűneiért, hanyagságaiért engeszteljünk és imádkozzunk! A környezetünkben zajló történések mellett nem mehetünk el tétlenül. Imádkoznunk kell! De imádságunk legyen hálaadás is a született életekért, a gyógyulásokért, a lelki felismerésekért is. Az evangélium arra indít, hogy imával és böjttel vegyük fel a gonosz elleni küzdelmet.

Hogyan? Minden templomba járó testvéremet hívom, hogy jelentkezzen imádságra. Minden utcából. Akik az imahéten vállalják, hogy az időtartam alatt részt vesznek az imádságban, liturgikus alkalmakon és a pénteki böjtön. Alkossunk egy nagy imakört! Az alkalomra jelentkezni kell, hogy
biztosan tudjuk, minden utcában lesz-e elkötelezett személy. Olyanok jelentkezzenek, akik végig is tudják imádkozni ezt a néhány napot.

Mit imádkozunk? Mindenkinek a napi imádságban egy tized rózsafüzért és a városért mondott imádságot!

Az IMAHÉT PROGRAMJA

 • Október 26-án kedden 18.00 órakor nyitó, engesztelő ünnepi szentmise a városért és lakóiért. A szentmisében az imádságot vállalókat megáldjuk küldetésük előtt.
 • Október 27-én szerdán és 28-án csütörtökön a napi imádságok.
 • Október 29-én pénteken böjtölés a városért és a benne lakókért, 15.00 órától a templomban szentségimádás, 18.00 órakor szentmise.
 • Október 30-án szombaton napi imádság.
 • Október 31-én vasárnap 18.00 órakor hálaadó szentmise a COVID-ból gyógyultak részére, a szentmisében ünnepélyesen elmondjuk imádságunkat. 18.45 órakor a Monori Katolikus Kulturális Szalon októberi, ünnepi ARS MUSICA alkalma a hét lezárásaként: Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes és tanítványainak koncertje ismert és szeretett egyházi motettákból.

IMA MONORÉRT
Urunk, Istenünk! Meghívtál, hogy én is imádkozzam a városért, ahol élek. Vannak, akik itt születtek, vannak, akik a Nagy-Magyarország területéről költöztek ide és lett életük helye Monor. Különféle sorsok és kultúrák találkoznak. Mindannyian éljük napi életünket, tanulunk, dolgozunk. Érezzük, hogy megviselt bennünket az elmúlt időszak. Imádsággal és böjttel szeretnénk engesztelni Téged városunk lakóinak életéért! A bűnért, ami körül vesz minket: az alkohol, a drog fogságából, szexuális kicsapongásokból szabadulni nem tudókért, családi viszályokért, felelőtlen cselekedeteinkért és hanyagságainkért, az otthon tartott, temetetlen halottakért, és minden vad, önző életért, hétköznapért, amibe az itt lakók bele kerülnek. Térítsd meg szívünket, Istenünk! Adj erőt a bűnből való szabadulásból! Adj erőt az ifjúságnak, hogy többre és szebbre vágyjon, családjainknak, hogy legyen idejük templomba járni, imádkozni. Minden itt lakónak, hogy találja meg a becsületes és békés utat, hogy élhető, vidám és örömteli városunk legyen. Tégy bennünket alázatossá és befogadóvá a mindennapok során, ébreszd fel szívünket egy mély és elkötelezett katolikus életre. Imádságunk nyomán áldd meg Monor városát, a benne lakókat, polgári életünk vezetőit, polgármesterünket és képviselőtestületünk tagjait, az itt élő és dolgozó iparosokat, az iskolában tanítókat, az egészségügyben és az élet többi területén dolgozókat, hogy felelősségteljesen gondolkozzanak és tegyenek Monorért! Áldd meg városunkat és a benne lakókat tedd előtted kedvessé. Ámen!

Ez után egy tized rózsafüzér következik:

 • 26-án kedden, …akit te, Szent Szűz, a világra szültél! – Jézus Krisztus a mi
 • bűneinkért testesült meg.
 • 27-én szerdán, …aki érettünk a nehéz keresztet hordozta! – Minden bűn ránehezedett, a miénk is.
 • 28-án csütörtökön, …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett! – Kérjük Istenta megkereszteltekért a városban, hogy éljenek Isten gyermekeinek méltóságával.
 • 29-én pénteken, …akit érettünk keresztre feszítettek! – Imádkozzunk, hogy a kereszten meghalt Jézus Krisztus mindannyiunkat gondolkoztassa el, miért kell küzdeni a mindennapokban.
 • 30-án szombaton, …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát! – Mindennapi kenyér? Ajánljuk fel azokért, akik eltaszítják maguktól a Jézussal való találkozást és kérjük, hogy minél erősebb eucharisztikus kapcsolat legyen közösségünkben.
 • 31-én vasárnap, …aki nekünk a Szentlelket elküldte! – A Szentlélek tanítsa és vezesse városunk keresztényeit, hogy életükkel hiteles tanúi legyenek Monor nem hívő lakói között