Összeállította: Baranyai Gábor

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet a március 28 – április
11. közötti kijárás a korlátozásról. “A lakóhely, a tartózkodási hely,
illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos
indokkal kerülhet sor” – áll a jogszabályban.

Az otthon elhagyására alapos indoknak számít:

–  a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági,
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
az ezek elvégzéséhez
nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben
(különösen
a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító
üzletben) történő vásárlás,

– napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

– az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a
gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
egészség megőrzése
céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen
pszichoterápiás ellátás,
fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

– az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos
közlekedés az 5. § szerint,

– a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

– a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a
továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

– a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai
terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai
papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria)
történő vásárlás,

– az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

– a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát
értékesítő üzletet és vágóhidat,

– a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac)
történő vásárlás,

– a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a
továbbiakban együtt: gyógyszertár)
történő vásárlás,

– az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

 – a dohányboltban történő vásárlás,

– a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

– a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

– a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek
és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,

– a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

– a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai
szolgáltatások igénybevétele,

– az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az
állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

– a szülői jogok és kötelezettségek,

– a hitéleti tevékenység.

A jogszabály szerint alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem
tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős
személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

A rendelet alapján mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani, tömegközlekedésen is.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos
közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén –
lehetőség szerint a zöldterületeken – pedig egyedül vagy ugyanazon
háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal a megkötéssel, hogy
másoktól itt is meg kell tartani a legalább 1,5 méteres távolságot.

Továbbá a vendéglátóhelyeken – az ott foglalkoztatottak kivételével –
tilos a tartózkodás következő két hétben. Kivételt képez az elvitelre
alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A korlátozások része, hogy “saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja”
csak. Ebben az idősávban a 65 évnél fiatalabbak nem lehetnek ezekben
az üzletekbe, kivéve az ott dolgozókat