Márai Sándor naplóját jó lapozgatni időnként, egy világlátott ember mérsékelt időtálló gondolatai lelhető fel benne. Nem olcsó gondolatok, de félévszázad távlatából is el lehet elmélkedni rajtuk. 1956. október 23-nál ennyi található: “Isten malmai gyorsan őrölnek.” A mi emberi világunkban eszmék és rendszerek követik egymást. Én még 1956-ban nem éltem, tizenkét évvel később születtem meg, de az elmúlt ötven évben kortársaimmal együtt tapasztalhattuk/tapasztaljuk, hogy az ünepeinkhez eszmei mélység kell, történelemi látás, a haza szeretete és a vágy, hogy ünnepeljünk! Mert mitől lesz ünnep az ünnep? Gondolatok és érzések gomolyognak bennem ma … Közösségünk az ünnepből koszorúzással és szolid jelenléttel vette ki részét. Szívemben vegyes érzésekkel sóhajtok én is: Isten malmai gyorsan őrölnek.

-Zs-