LÁTTUK! HALLOTTUK! TANÚSÁGOT TESZÜNK!

Monori katolikus missziós nagyböjt – 2020.

Idei nagyböjtünk a közösségépítés, lelki megerősítés jegyében fog eltelni. Egykor minden templomban évtizedenként voltak missziós napok. Ez év nagyböjtjét mi is egy belső megújulásnak szentelnénk liturgikus alkalmakkal és programokkal. Ennek a kegyelmi időnek a mottóját idén János apostol első leveléből vettük:

“Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen.” 1Jn 1,1-4. 

Az első keresztény közösség lelkes tanúságtétele ez a szakasz. Hitében erős, kifelé meggyőző hitelesség, ami sokakat vezetett Krisztushoz.

Nagyböjtben azt hirdetjük idén, amit érzékszerveinkkel felfoghatunk, átadhatunk egymásnak, hogy a közösségben lévő kötelékeket Krisztusban újítsuk meg! Az első keresztény közösségek attól is voltak erősek, hogy hitüket tanúságtételek által megosztották egymással. Hallottak arról, hogy a másik mit élt meg, mit tapasztalt meg, ahogy megismerte Krisztus tanítását. 

Az Élet Igéje képes átalakítani, változáshoz segíteni, megújítani értékrendjében és felfogásában egy személyt és egy közösséget. Ehhez a benső úthoz sok imádság, Isten szavának a tanulmányozása, benső lelki élet, Istenre szánt idő szükséges, szemlélni azt, amiről Isten fellebbentheti a fátylat. Amit most még csak tükör által homályosan fedezhetünk fel Isten jelenlétéből. Személyesen megélt misztikus pillanatok építik fel Krisztus jelenlétét a szívünkben.

Az Eucharisztikus Kongresszus évében a szentségi jelenlétet is újra fel kell fedezni a közösség életében. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják meg, hogy az a közösség erős, amelyik Krisztus jelenlétében tud élni. Órákat, napokat tud eltölteni Krisztussal énekelve, imádkozva, elmélkedve, a szentgyónásban megtisztulva ünnepli vasárnapról vasárnapra az eucharisztia közösségében Krisztust. 

Idén közösségünk lelkiségét megújító nagyböjtre hívlak Titeket! Újítsátok meg az első keresztény közösség tapasztalata alapján a személyes kapcsolatotokat Krisztussal és egymással, sok-sok találkozáson keresztül. Mert mi is látunk, hallunk, tapasztalunk, szemlélünk, tapintunk az életben amikor Krisztussal vagyunk. Alakítsuk még szorosabbra ezt a köteléket, hogy elmondhassuk: Krisztussal vagyunk közösségben!

Várunk az imádságok és programokra!


Zsolt atya