Miért? A Nagyboldogasszony egyházközség, mint alapító szándéka, hogy ezen a módon is hitet tegyen a közösségépítés – jelen társadalmi környezetben – kiemelkedően fontos ténye mellett, és ezen szerény jelképpel és díjjal ösztönözze az egyházközség azon tagjait, akik e cél érdekében önzetlenül és hűségesen vállalnak szerepet. A díj hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a hűséget meghatározó feltételnek tekinti, mint olyan értéket, amely nem egy szerencsés pillanat adománya, hanem csak hosszú esztendők elkötelezettségével szerezhető meg. A díjat minden esztendőben azon személynek szánja, aki a Nagyboldogasszony Egyházközség elkötelezett tagja vagy támogatója, s e közösségben végzett tevékenysége a fentiekkel párhuzamos. A díj kuratóiumának vezetője: Huszthy Tamás. Javaslatok leadásának határideje: 2021. december 3. borítékban a plébánián, a sekrestyében vagy Huszthy Tamásnak. Átadva minden évben a Te Deum alkalmával, hogy hangsúlyozzuk a hálát Isten, és az elismerést a díjazott felé. Ünnepélyes keretek között 2021. december 31-én, a 18:00 órás szentmisében adjuk át harmadik alkalommal.