(kivonat az alapító okiratból)

A kereszténység évezredes működésének, alakulásának, értékrendjének fenntartója, meghatározó
kerete a közösség. Az imádság, a gondoskodás, a szabadidő kulturált eltöltése, hétköznapjaink és
ünnepnapjaink eseményei mind e kereten belül kötődnek kisebb vagy nagyobb közösségekhez,
amelyeknek a templomhoz társuló legnagyobb egysége a szentmise, a templom és a plébánia
közössége. E közösségi tér építése, alakítása a benne élők feladata, kinek-kinek indíttatása, készsége
szerint. 

A Monori Nagyboldogasszony plébánia képviselőtestülete, mint alapító szándéka, hogy ezen
módon is hitet tegyen a közösségépítés – jelen társadalmi környezetben – kiemelkedően fontos
ténye mellett, és ezen szerény jelképpel és díjjal ösztönözze az egyházközség azon tagjait, akik e cél
érdekében önzetlenül és hűségesen vállalnak szerepet.
Az alapító hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a hűséget meghatározó feltételnek tekinti, mint

olyan értéket, amely nem egy szerencsés pillanat adománya, hanem csak hosszú esztendők
elkötelezettségével szerezhető meg. Alapító a díjat minden esztendőben azon személynek szánja,
aki a Monori Nagyboldogasszony plébánia elkötelezett tagja vagy támogatója s e közösségben
végzett tevékenysége a fentiekkel párhuzamos.

Mi a díj?
A díj a díjazott részére kiállított díszoklevélből és egy kb. 25 cm magas kő-üveg installációból áll,
melynek üveg felületén a Jelenések könyvéből vett idézet és 12 csillag látható, szimbolizálva a
Szűzanyát.

Hogyan ítélhető oda?
A plébánia közösségének elismerését a közösség tagjainak  javaslatára a világi elnök felterjesztése
nyomán egy háromtagú kuratórium szavazza meg.

Mikor kerül átadásra?
Minden évben egy meghatározott napon (Te Deum vagy augusztus 15.)