Élelmiszergyűjtés a templomban 2020. március 15 – 22 között történik.

Kedves Testvérek!
Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: – „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni
arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében
való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a
felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális
dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti
hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.
Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az
alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára
és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött
élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten
kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós
élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 15-től 22-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni
azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os
telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.


„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász
karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

Kedves Testvérek!
Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: „Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza
meg csodás módon, amit egy gyermek ajánlott föl a többiek javára. (vö. Jn 6,9) Nem szabad önzőnek lennünk,
kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem
magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál
nemcsak a kenyér- és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én csodát
teszek – mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eucharisztikus
kenyérben. Csak az eucharisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, mi
minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.”
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a
nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér
színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot
az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz,
akik ezekben megérezhetik az Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét és
üzenetét.

Kelt: Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia