A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményéhez kapcsolódva, tekintettel a szakemberek véleményére és
a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő állami enyhítésekre, a Váci Egyházmegyében 2021. május 9.
napjától az alábbiakat rendelem el.

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli
  általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom.
  Aki nem tud személyesen részt venni a
  vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online
  követésével. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a
  plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása.
  Ahol lehetséges, ezeket
  tartsuk szabadtéren;
  a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. Továbbra is fokozott veszélyt jelenthet a vírus terjedése szempontjából a kóruspróba, illetve a kóruséneklés,
  ezért a kóruséneklést továbbra is mellőzni kell. Az egyházi kórusok fontos közösségeket alkotnak, és a liturgia
  buzgó szolgálattevőit látom bennük, azonban épp a kórustagok biztonsága érdekében további türelmet kérek, amíg
  a kórusok normális működése ismét megengedhető lesz.
 4. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
  Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
  Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
  Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható.
  Elsőáldozás tartható.
  Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
  – A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a
  gyóntatószék használatát.
  – A betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják –
  megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a
  betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
  – A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem
  a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének
  átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett. A kijárási tilalom késő éjjelre tolódása miatt visszaállíthatók a kijárási tilalom miatt megszüntetett esti misék
 5. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani
  az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben
  csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek. Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek eddigi türelmét, és továbbra is nyomatékosan kérem az állami és az egyházi járványügyi előírások betartását. Isten óvja és áldja meg valamennyiük életét, szolgálatát!
  Vác, 2021. május 7.
  ✠ Marton Zsolt s. k.
  váci püspök