Befejező ima:

Mennyei Atyám, ki intézője vagy az emberi sorsoknak, hálát adok Neked hitvestársamért. Azért vezettél egymáshoz, hogy egymásnak erőssége és támasza legyünk, hogy küzdelmeinkben és bánatainkban, fájdalmainkban segítő és vigasztaló társakként álljunk egymás mellett.

Te kötöttél bennünket egymáshoz áldó kezeddel, add kegyelmedet, hogy szeretettel gondoljunk egymásra, hálával minden szépért és jóért, amelyben egymás által részünk volt, és türelemmel, megbocsátással, nagylelkűen viseljük el azt, amiben egymásnak nehézséget jelentünk


Hálát adunk, Jézus, hogy leborulhattunk Előtted. Köszönjük, hogy Te itt maradtál vigasztalásként és megerősítőként az Oltáriszentségben, hogy magunkhoz vehetünk, hogy hordozhatunk Téged nap mint nap az emberek között. Add, hogy családi életünk jel lehessen a világban, hogy szeretetben, békében élhessünk otthon, hogy Te legyél házunk, családi életünk központja, hogy minden utunk a Te lábaid elől induljon és dolgunk végeztével, Tehozzád térjünk vissza.Add, hogy egyre több család Veled élhessen, Benned bízhasson mindennap, mindörökre. Ámen.