1. Májusban az esti szentmisék előtt 17:30 Lorettó-i litániát imádkozunk, alatta szentgyónásra van lehetőség. – A húsvéti szentgyónást Szentháromság vasárnapig – május 30. – lehet elvégezni. 
  2. Május 22-én, szombaton 18:00 szentmisében – Casciai Szent Rita emléknapján – rózsákat fogunk megáldani.  A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. 1457 januárjában, amikor betegen feküdt a casciai monostor cellájában, kérte az egyik unokahugát, hozzon neki szülőföldjéről, Roccaporenaból egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta kérését és Rita rokona a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Azért hívjuk segítségül most az Urat, hogy nagylelkűen ajándékozzon testi és lelki kegyelmeket mindazoknak, akik Szent Ritát segítségül hívják. Áldja meg ezeket a rózsákat, amelyek számunkra Szent Rita emlékezetének ajándékai. Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise tizenöt éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. Ezek a rózsák jelentsenek nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, örömöt és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni.
  3. Május 23. Pünkösd vasárnapja. A Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Az ünnepi miserendet pénteken a honlapunkon és a facebook oldalunkon tesszük közzé.
  4. Pünkösdhétfőn 09:30 lesz a szentmise.
  5. Május 23-án, a szentmise után – ha az idő engedi kerékpárral – ki mennénk pünkösdi virrásztásra az ifjúsággal a vasadi kápolnába.  
  6. A következő hetekben újra elindul a házasságkötések időszaka. Imádkozzunk ezekért a fiatal párokért, hogy megfontolt döntést hozzanak és határozottan mondják ki az igent “holtomiglan-holtodiglan“. Akik ez évben tartják házassági évfordulójukat, örömmel ünneplejük meg szentmise keretében. Kérem jelentkezzenek a plébánia irodában, hogy előjegyezhessük a szentmiséjüket. 
  7. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a most megjelent Nagyboldogasszony 4. számát. Kérem vigyenek olyanoknak is, akik nem tudnak a templomi közösség életében részt venni. 
  8. San’Egidio monori közössége május 30-án, pünkösdvasárnap vendégeli meg szegény barátait. A szokott módon várják a testvérek nagylelkű segítségét. 
  9. Turner Ferenc Alapítvány köszöni az eddigi támogatást és továbbra is számítunk a kedves hívek adományaira, az adó 1%-nak felajánlására. 

SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN 

URUNK MENNYBEMENETELE – 2021. MÁJUS 16. 

HOL? MIKOR? SZÁNDÉK 
SZOMBAT 
NBT – (Urr) 18:00 Plébániánk ifjúságáért, Gáborért születésnapján 
VASÁRNAP 
JSZK – (Gajdos) 08:00   
NBT – (Urr) 09:30 Szent Erzsébet csoport tagjaiért 
MSZJ – (Urr)  11:00 Közösség idős tagjaiért 
CFK – (Urr) 17:00 + Kanyó Lászlóné (Mária) 
NBT – (Kazi) 18:00  

NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

HÉTFŐ 07:00 Szentlélek tiszteletére 
KEDD 18:00 Hálából II. János Pál pápáért 
SZERDA 07:00 Papi hivatásokért 
CSÜTÖRTÖK 07:00 Igeliturgia: Fazakas Zsolt, diakónus 
PÉNTEK 18:00 élő Viktor és Levente