1. Itt van az 1%-ok felajánlási ideje. A Turner Ferenc Alapítvány szeretettel várja a plébánia ifjúsági életének támogatásához a testvérek felajánlását. 
 1. Fiataljaink ma, 17:00 órától – a Szent István téren szabadtéri passiót adnak elő. 
 1. NAGYHETI ALKALMAK: 
  1. Nagyhétfőn 18:00-tól láthatjuk Kruchió László új kiállítását Revelatio – pokol, tisztitótűz, mennyország a virágok nyelvén. A kiállítást Paszternák Tamás, a váci egyházmegye pasztorális helynöke nyitja meg, utána Szekeres István hárfaművész hozza közelebb a kiállítás hangulatát hárfa zenével.  
  2. Nagyszerdán 17:00-19:00 között a templomban gyóntatás. 
  3. Nagycsütörtökön 18:00 Monorierdőn igeliturgia, 18:00 Monoron ünnepi szentmise, utána virrasztás 22:00-ig. 
  4. Nagypénteken 07:00-09:00 gyóntatás a templomban, 10:00 gyermek keresztút a Kis-tó körül, 15:00 Temetői keresztút, 17:00 Vasadon nagypénteki liturgia,18:00 Monorierdőn nagypénteki liturgia, 18:00 Nagyboldogasszony-templomban ünnepi kereszthódolati liturgia. 
  5. Nagyszombaton 08:00-tól Szentsír látogatás a templomban, 08:00-10:00 gyóntatás, 16:00 Monorierdőn szentmise, 18:00 Nagyboldogasszony- templomban Vigília és körmenet 
  6. Húsvétvasárnap 06:00 Örömútja, Vasadon lesz megtartva a kápolna körül. 
  7. Húsvéthétfőn 08:00 Jézus Szíve-kápolnában szentmise, 09:30 Nagyboldogasszony-templom szentmise. 
 1. Minden alkalom időpontja megtalálható a Magvetésben, a plébánia honlapján, facebook oldalán. 

SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN 

“C” – VIRÁGVASÁRNAP – NAGYHÉT 

HOL? MIKOR? SZÁNDÉK 
SZOMBAT – ÁPRILIS 9.  
NBT 18:00 (Urr)  
VASÁRNAP – ÁPRILIS 10. 
JSZK 08:00  (Urr)  
NBT 09:30 (Urr) + Farkas Titusz halálának 10.  évfordulóján 
MSZJ 11:00 (Hován)  
CFK 16:00 (Huszthy)  
NBT 18:00 (Urr)  

NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

NAGYHÉTFŐ  07:00 (Urr) + Stefánia 
NAGYKEDD 18:00 (Urr) + Júlia 
NAGYSZERDA 07:00
17:00 
(Urr) +Jézus Szívének tiszteletére
Gyóntatás 
CSÜTÖRTÖK 18:00
20:00 
(Urr) 
Virrasztás 
PÉNTEK 15:00
18:00 
Temetői keresztút
(Urr)