1. Marton Zsolt püspök atya 2022. november 16. – 2023. július 31-e között UrrZsolt Ipoly atyát klinikai kezelései alatt betegszabadságra küldte. Ezzel egy időben erre az időre kinevezte Szakállas Lajos diakónust a plébánia vezetésére. Elérhetősége a Magvetés hírlevélben. Ipoly atya ugyanakkor részt tud venni egyes szentmisék ünneplésében, valamint a gyóntatásban. 
 2. November 27-én, vasárnap 17:30-kor, az esti szentmise előtt, fél órával, énekelt vesperásra hívjuk az imádságos lelkületű híveket!  
 3. November 28-án, hétfőn 18:30-kor „Igent mondok” női imakör a templomban 
 4. Kedden 9:30-Baba-Mama kör, 19:00 Szent Erzsébet csoport 
 5. December 2-án Elsőpénteki szentmise, gyónási lehetőséggel. Utána szentségimádás. 
 6. Adventban, a nagytemplom bejáratánál kosarat helyezünk ki, amelybe nagy szeretettel várjuk a monori rászorulóknak elhelyezett bárminemű élelmiszer adományokat. Ezeket az élelmiszereket a helyi Karitász fogja eljuttatni a szegényeinknek. További felajánlásokat hétköznapokon a plébánia vagy a Karitász helységében lehet leadni.  
 7. FONTOS!!! November 27-től minden vasárnap 9:30 helyett 9 órakorkezdődnek a szentmisék a Nagyboldogasszony templomban! Az előesti (szombati) szentmisék felváltva lesznek megtartva: egyik héten a Nagytemplomban, másik héten a Jézus Szíve Kápolnában  
 8. Következő, előesti szentmise a telepi Jézus Szíve kápolnában december 03-án, 18 órakor, Varga Sándor atyával. Gyónási lehetőséggel. 
 9. November 27-e, Advent első vasárnapjával kezdetét veszi a karácsonyra való lelki felkészülésnek az időszaka. Valamint elkezdődnek a hajnali roráték 6:30kezdettel. 
 10. RORÁTÉK BEOSZTÁSA:  Nov. 28 hétfő: Nagyboldogasszony templom Kedd: Jézus Szíve Kápolna, Monorierdő és Vasad Szerda, csütörtök: Nagyboldogasszony templom Kedden és pénteken a Nagyboldogasszony templomban 18 órakor lesz szentmise/igeliturgia. 
 11. Tavasszal bérmálkozás. Szeretettel várjuk mindazok érdeklődését, akik szeretnének bérmálkozni! Jelentkezni lehet az irodában, vagy Fazakas Zsolt, diakónusnál
 12. Idén, a szokott módon a Te Deum szentmisén kiosztjuk aNagyboldogasszony-díjat. Jelöléseket zárt borítékban a sekrestyében és az irodában lehet leadni. 
 13. A hirdetések megtekinthetőek a fali hirdetőn, valamint a Monorita csoportban és templomunk facebook oldalán is.
HOL? MIKOR SZÁNDÉK 
NOVEMBER 26. SZOMBAT 
NBT 18:00   (Urr) elhunyt szülőkért, haláluk évfordulója alkalmából 
NOVEMBER 27. VASÁRNAP  
JSZK 08:00 (Gajdos)  
NBT  09:00 (Urr)  + István 
MSZJ 11:00 (Heckenast)  
CFK 17:00 (Fazakas)  
NBT 18:00 (Varga Sándor atya)  

NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

HÉTFŐ        nov. 28. 06:30 (Urr)  
KEDD  18:00 () 
SZERDA  06:30 (Heckenast) 
CSÜTÖRTÖK 06:30 (Fazakas) 
PÉNTEK Elsőpéntek 18:00 (Varga Sándor) Kispapunkért