1. A plébánia dolgozói részére minden munkahét hétfőjén 9:30 órakezdettelhétindító, negyedórás, csendes Szentségimádást tartunk a Nagytemplomban, ahová mindenkit szeretettel várunk!
 2. Szakállas Lajos diakónus plébániavezetői határidős megbízatása július 31-én lejár. Megyéspüspök atya Laczkó Mihály atyát nevezte ki plébánosnak augusztus 1-i határidővel. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozzunk érte!
 3. Fazakas Zsolt állandó diakónust augusztus 1-vel plébániai félállású diakónusként diszponálta.
 4. Pünkösd vigíliájától új misekönyv került bevezetésre. A hívekre vonatkozó változás: a bűnbánati imából kimarad a “szeplőtelen” szó! 
 5. Következő előesti szentmise június 17-én lesz a Nagytemplomban 18:00 órakor. 
 6. Urbán Gábort, kispapunkat június 17-én szombaton Püspök atya pappá szenteli Vácott a ferences templomban. Tiszteljük meg személyes jelenlétünkkel is!  Imádkozzunk  Gábor papi szolgálatáért!
 7. Június 18-án vasárnap Urbán Gábor atya első szentmiséjét mutatja be a Nagyboldogasszony templomban, a szentmise végén újmisés áldás! 
 8. Június 16-án pénteken: 18 órakor a Nagyboldogasszony templomban Jézus Szíve ünnepén a Jézus Szíve Családjának tagjait, és az imaapostolságban résztvevő kedves testvéreket szeretettel várjuk a szentmisére! Június 16-án pénteken 18:00 órakor Jézus Szent Szívének főünnepén a telepi kistemplomban igeliturgia lesz. A templom búcsúja Június 18-án vasárnap 18:00 órakor lesz a Jézus Szíve Kápolnában. Ezen a napon nem lesz 8:00 órakor liturgia a telepi kistemplombanés este a Nagytemplomban sem.
 9. Plébániánk a vasadi kistemplomnál haranglábat szeretne állítani. Téglajegyek vásárolhatók a plébánián és a filiákon 2 000 Ft, 5 000 Ft és 10 000 Ft értékben. Kérjük a testvérek lehetőségeikhez méltó, nagyvonalú adakozását. (Amit Istennek adunk, azt az örökkévalóságnak adjuk!)
 10. Frajna András atya gyémántmiséje  jún.24-én Kerepesen lesz, 18.órakor! Tiszteljük meg jelenlétünkkel! 
 11. A hirdetések megtekinthetőek a fali hirdetőn, valamint a Monorita csoportban és templomunk facebook oldalán is. 

  SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN 

  “A” év  

  ÚRNAPJA 

  HOL? MIKOR SZÁNDÉK 
  JÚNIUS 10. SZOMBAT 
  JSZK 18:00 (Varga S.)  
  JÚNIUS 11. VASÁRNAP  
  JSZK 08:00 (Gajdos) 
  NBT  09:00 (Urr/Szakállas) + Topál József 
  MSZJ  11:00 (Fazakas) 
  CFK 17:00 (Urr) 
  NBT 18:00 (Fazakas) 

  NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

  HÉTFŐ június 12. 07:00 (Urr) + Teréz 
  KEDD 18:00 (Fazakas)  
  SZERDA  07:00 (Huszthy/Urr)  
  CSÜTÖRTÖK  07:00 (Hován)    
  PÉNTEK NBT 18:00 (Urr)
  PÉNTEK JSZK  18:00 (Szakállas)