1. A plébánia dolgozói részére minden munkahét hétfőjén 9:30 órakezdettel hétindító, negyedórás, csendes Szentségimádást tartunk a Nagytemplomban, ahová mindenkit szeretettel várunk! 
 2. Szakállas Lajos diakónus plébániavezetői határidős megbízatása július 31-én lejár. Megyéspüspök atya Laczkó Mihály atyát nevezte ki plébánosnak augusztus 1-i határidővel. Fogadjuk őt szeretettel és imádkozzunk érte!  
 3. Pünkösd vigíliájától új misekönyv került bevezetésre. A hívekre vonatkozó változás: a bűnbánati imából kimarad a “szeplőtelen” szó! A prédikáció után, az egyetemes könyörgés előtt, ill. az áldozás után egy-két perces szent csendet tartunk. 
 4. Hétfőn, (06.26-án) kezdődik a napközis tábor Monoron. Már eddig is megfelelő létszámban jelentkeztek önkéntes segítők. Köszönjük önzetlenségüket!  
 5. Következő előesti szentmise július 01-én lesz a Nagytemplomban 18:00 órakor. 
 6. Plébániánk a vasadi kistemplomnál haranglábat szeretne állítani. Téglajegyek vásárolhatók a plébánián és a filiákon 2 000 Ft, 5 000 Ft és 10 000 Ft értékben. Kérjük a testvérek lehetőségeikhez méltó, nagyvonalú adakozását. (Amit Istennek adunk, azt az örökkévalóságnak adjuk!) Kaptunk eddig két nagyösszegű anonim felajánlást, ami nagyot lendít a mielőbbi megvalósításban.
 7. A hirdetések megtekinthetőek a fali hirdetőn, valamint a Monorita csoportban és templomunk facebook oldalán is. 

  SZENTMISÉK TEMPLOMAINKBAN 

  “A” év  

  ÉVKÖZI XII. VASÁRNAP 

  HOL? MIKOR SZÁNDÉK 
  JÚNIUS 24. SZOMBAT 
  JSZK 18:00 (Varga S.)
  JÚNIUS 25. VASÁRNAP  
  JSZK 08:00 (Fazakas)
  NBT  09:00 (Urr/Szakállas) + Borka Imre
  MSZJ  11:00 (Heckenast)
  CFK 17:00 (Szakállas)
  NBT 18:00 (Huszthy)

  NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

  HÉTFŐ07:00 (Urr)  
  KEDD 18:00 (Kazi) 
  SZERDA  07:00 (Urr)  
  CSÜTÖRTÖK  07:00 (Huszthy)    
  PÉNTEK NBT 18:00 (Fazakas)