Az utolsó rorátés hajnalon a templom és környéke hirtelen élettel telt meg. Vibrált ez a reggel! A szentély és a padsorok már ünnepre öltözetten vártak bennünket fény nélkül ezen a reggelen. A padsorok közötti lámpások mutatták az irányt és vezettek bennünket a helyünkre és áldozáskor a szentély felé. Álmos arcú kis szentekként ültetek a padban. Lelkesítő volt a gitárzene, a közös éneklés. Hosszú idő után ezen hajnalon az igazi monori közösségi élet felébredt kényszerűen elszigetelt életéből. 

Adventi imádságos hajnalainkat ma estéig az elmúlt század pápainak a gondolatai kísérték az Eucharisztáról. Talán 2021. szeptemberében megtartható lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Erre is készültünk lelkileg, de magunk is érzzük, hogy a szentségi jelekben közöttünk lévő Krisztussal bensőségesebb kapcsolatot kell megélnünk. Olvastuk XIII. Leó és XII. Piusz gondolatait. Nehéz, mély szellemi és történelmi válságok között vezették Krisztus Egyházát, tanításaikból erő sugárzik. Szent VI. Pál, Szent II. János Pál és XVI. Benedek pápa lelkiségükkel bibliai gondolkozásukkal az Egyház hagyományából merítve segítettek bennünket megérteni az eucharisztia személyes és közösségi dimenzióit. .. és mi minden roráté után gazdagodva egy gondolattal és küldetéssel indulhattunk neki a napnak. 

Ma az otthonokat megtölti a családi együttlét bensőséges hangulata. Ott és akkor a betlehemi istálló rideg bölcsőjében, egyszerűen, de örömmel várták a Titkot. Mária és József életének a titkát, Isten Fiának megtestesülését. Örök születés ez, embert újjáteremtő … “Kezdetben volt az Ige”, “Ő az én szeretett Fiam!” Földi születés, az Isten elküldte Egyszülöttét, az én egyszerű földi életemhez társként, egész emberiség megváltására. Kegyelmi születés, túl a történelmi időn a liturgiában minden megemlékezéssel megújul a világban ennek a történetnek minden pillanata az emlékezésben, benned és bennem, mindazokban, akik befogadják hatalmat ad, hogy érezzék Isten gyermekségüket. 

Minden monori, monorierdei, vasadi Testvéremnek kívánom, hogy a megtestesülés csodája, a születés és élet öröme ne hiányozzon ezen az estén családjaitok együtt eltöltött idejéből. Áldott karácsonyt és megújulással teli új esztendőt kívánok: Ipoly atya