Kedves Monoriak! Kedves Testvérek!

Magyarországon is a világ több országával együtt egy járvány miatt korlátozni kénytelen – mindannyiunk érdekében – az emberek közötti kapcsolatot. Magyarország Kormánya részéről felelős intézkedések születtek az elmúlt napokban, amihez a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Tesvérek és közösségeink érdekében elfogadóan csatlakozott felhívásokban.

Minden rendelkezés a www.katolikus.hu oldalon megtalálható.

A környező országoktól eltérően Magyarországon nem tiltották le a szentmisék megtartását és nem rendelték el a templomok bezárását, de tettek javaslatokat.

Felelősen nekünk is mindent meg kell tennünk a monori közösségben, a járvány miatt, önmagunk és közösségünk egészsége érdekében. Itt a katolikus közösségben pánikot nem tapasztaltam, de örülök, hogy munkatársaim és környezetünk óvatosságból él az ajánlott higéniai lehetőségekkel.

A Magvetésben megadottakkal ellentétben az alábbiak változnak vasárnaptól, a Magyar Katolikus Püspöki Kar javaslata alapján. Kérem a testvéreket, hogy válasszanak három vasárnapi szentmise lehetősége közül, hogy egy – egy szentmise létszáma ne haladja meg a 100 főt! A monori templomban az alábbi vasárnapi szentmisék kerülnek megtartásra további ajánlásig:

  • szombat 18:00 szentmise (előesti szentmisével már eleget tettünk, hisz ez már a vasárnapi igeliturgiát és homíliát tartalmazza)
  • vasárnap 09:30-kor és 18:00 órakkor lesz szentmise a további ajánlásokig.

Kérem, hogy akinek van választási lehetősége mérlegeljen a három alkalom között és válasszon más alkalmat, csökkentve ezzel a kiemelt vasárnapi 09:30 szentmisén való részvevők számát!A 60 év felettiek egészségügyi állapotuknak megfelelően mérlegeljék a részvételüket! Több katolikus médiában van szentmise-közvetítés, ahol lelkileg bekapcsolódhatnak egyházunk imádságos közösségbe.

Az elkövetkező hetekre szeretettel ajánlom Bíboros úr imádságát mindannyiunk szívébe. A hívő ember Istenbe vetett bizalma, sok szív egységben mondott imádsága meghallgatásra fog találni Isten előtt:Ipoly atya

Erdő Péter bíboros imádsága:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.